Người nhập cư ở Mỹ: Là khủng hoảng đối với vài người, nhưng lại quá quen thuộc với nhiều người khác

Một giám mục ở thị trấn vùng biên giới nước Mỹ đã chăm sóc cho cộng đồng người nhập cư và hướng dẫn cho một cộng đồng lớn hơn về vấn đề nhập cư như thế nào? Ngày 10-7 là hạn chót để các nhà chức trách ở biên giới Hoa Kỳ thực hiện việc…