Ngày 20.07 – THÁNH LAURENSÔ BRINDISI, Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Với nhiều tác phẩm giá trị về mặt thần học, luân lý, đạo đức, thánh Laurensô Brindisi đã được Đức Giáo Hoàng Gioan XIII vào năm 1959, tôn vinh làm tiến sĩ  Hội Thánh. Thánh Laurensô Brindisi đã được tán dương như lời Chúa nói:” Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho…