Huynh đoàn linh mục Thánh Piô X bầu tân Bề trên Tổng quyền

ECÔNE, THỤY SĨ – Linh mục Davide Pagliarani, hiện là Tổng Phụ trách của Tỉnh hội Huynh đoàn linh mục Thánh Piô X tại Italia sẽ kế nhiệm Đức Giám mục Bernard Fellay trong chức vụ Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn. Đức Giám mục Fellay (60 tuổi) đã đảm nhiệm chức vụ này suốt 24 năm qua, trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.…

ĐTC Phanxicô: Nhà truyền giáo đặt trung tâm sứ điệp vào Đức Giêsu và ra đi với một phương tiện khó nghèo

Tin Mừng hôm nay (Mc 6: 7-13) tường thuật lại khoảnh khắc Chúa Giêsu sai Mười Hai Tông đồ ra đi thi hành sứ mạng. Sau khi gọi các ông từng người một, “để họ ở với Ngài” (Mc 3:14), lắng nghe Lời Ngài và quan sát cử chỉ chữa bệnh của Ngài, và bây…

ĐTC bổ nhiệm 4 Chủ tọa Thừa uỷ cho Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2018

VATICAN — Ngày 14/7/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm bốn Hồng y làm Chủ toạ Thừa uỷ cho các phiên họp của ThượngHội đồng Giám mục về Giới trẻ diễn ra vào tháng Mười sắp tới. Trước mỗi Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm các Hồng y thay mặt cho ngài để chủ toạ các phiên họp khi ngàivắng mặt. Trong Thượng Hội đồng sắp tới với…

4 Hồng Y Chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ

VATICAN. Ngày 14-7-2018, ĐTC đã bổ nhiệm 4 vị Chủ tịch thừa ủy, thay mặt ngài chủ tọa các phiên họp của Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.  Thượng HĐGM này sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 28-10-2018 tại Vatican về đề tài: ”Người trẻ, Đức tin và sự phân…