Ngày 10.07 – Thánh Vêrônica Giuliani (1660-1727)

You are here: