Video giới thiệu các dòng tu và vũ khúc Lên đường của các “tu sĩ nhí” giáo xứ Gia Định.

You are here: